آرامشاوران خبره
آرامشاوران خبره آرامشاوران خبره
جستجوی قوانین و مقررات

 نمایش جزییات 
تصویب اساسنامه های فدراسیون های ورزشی آماتوری
تاریخ صدور : ۱۸ مرداد ۱۳۷۸
ارگان صادر کننده :
سازمان مرتبط : -
شماره : ۲۲۲۵۷/ ت ۱۹۰۸۳ هـ

نوع:تصویب نامه و تصمیم نامه

مواد مرتبط با سایر قوانین: سابر قوانین

 

 
شماره:22257/ ت 19083 هـ
تاریخ:18/05/1378
پیوست: دارد
 
هیأت وزیران در جلسه مورخ 9/3/1378 بنا به پیشنهاد شماره 41294/1 مورخ 6/10/1376 سازمان  تربیت بدنی و به استناد قانون الحاق بند های (11)و(12) به قانون فهرست نهاد ها و موسسات عمومی غیر دولتی _ مصوب 1376_ اساسنامه فدراسیون های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران را به شرح زیر تصویب نمود:
 
اساسنامه فدراسیونهای ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران
 
فصل اول- تعریف و اهداف
ماده 1- فدراسون ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران که این اساسنامه فدراسیون نامیده می شود موسسه عمومی غیر دولتی و دارای شخصیت حقوقی است که بر اساس مشی و اصول ورزش آماتوری تعیین شده به موجب منشور المپیک با مراعات شوون اسلامی و مقتضیات ملی و به عنوان بالاترین مرجع ذی صلاح در هر رشته ورزشی تشکیل می شود و در چهار چوب این اساسنامه با هماهنگی سازمان تربیت بدنی و رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط فعالیت می نماید.
تبصره: فدراسیون با موافقت و مجوز کمیته ملی المپیک تشکیل می گردد.
ماده 2- اهداف فدراسیون به شرح زیر تعیین می شود:
1- ترغیب نسل جوان و اقشار مختلف جامعه به حفظ تندرستی و سلامتی و ایجاد زمینه مناسب برای مشارکت آنان در فعالیتهای منظم، اصولی و قانونمند ورزشی.
2- ایجاد و گسترش سبکهای مختلف در رشته ورزشی ذیربط.
3- ایجاد زمینه های لازم برای حضور قهرمانان، پیش کسوتان، داوران، مربیان و سایر دست اندر کاران ورزش در عرصه های بین المللی در داخل و خارج از کشور
4- ایجاد زمینه های مناسب برای کشف، رشد و پرورش استعدادهای ورزشی ورزشکاران و قهرمانان.
5- بالا بردن قابلیتهای جسمانی و ارتقای سطح کیفیت و مهارتهای فنی _ ورزشی بر اساس اصول و  شیوه های علمی ورزش آماتوری.
6- کشف و جذب استعدادها و توانمندیهای اقشار مختلف جامعه و تقویت آنها به منظور رشد و گسترش کمی و کیفی رشته ورزشی مربوطه.
7-ایجاد زمینه های مناسب برای طراحی، ساخت و تولید و توزیع وسایل و لوازم استاندارد ورزشی در رشته مربوط.
8- استفاده از دانش،تجارب و توانمندیهای گروهها و مجامع بین المللی ورزشی.
9- احیا و اشاعه خصلتهای جوانمردی در میان ورزشکاران.
10- ارتقای سطح معیشت و ایجاد تسهیلات برای قهرمانان.
فصل دوم- وظایف و ارکان فدراسیون
ماده 3- وظایف فدراسیون به شرح زیر تعیین می شود:
1- برگزاری مسابقات ورزشی در سطح کشور به صورت لیگهای منطقه ای و سراسری، قهرمانی کشور و غیره در رده های سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان، امید، بزرگسالان، سالمندان و پیش کسوتان.
2- برگزاری دوره های آموزشی توجیهی و ارتقای مربیگری و داوری اعم از داخلی یا بین المللی با همکاری مراجع ذی صلاح قانونی در داخل و خارج از کشور.
3- گزینش ورزشکاران نخبه و طراز اول کشور به منظور تشکیل تیمهای امید و ملی در رده های سنی نونهالان، جوانان، المپیک، بزرگسالان و پیش کسوتان وکشف و جذب استعدادها و تقویت آنها از طریق تشکیل اردو و برنامه های منظم ورزشی و فرهنگی.
4- حضور مداوم و فعال در مجامع بین المللی و کنگره های علمی، تحقیقاتی، آموزشی که از سوی فدراسیونهای جهانی و کنفدراسیونهای آسیایی، کمیته های المپیک قاره ای و جهانی و سازمان های ورزشی بین المللی برگزار  می گردد.
5- تهیه گزارشهای لازم از تصمیمات متخذه در مجامع و کنگره های بین المللی جهت ارایه به سازمان تربیت بدنی، کمیته ملی المپیک و سایر مراجع ذی صلاح قانونی.
6- بر قراری ارتباط اصولی با مجامع بین المللی ورزشی به منظور اخذ امتیاز برگزاری مسابقات و دوره های آموزشی در سطح قاره ای و جهانی در کشور.
7- تعیین مربیان تیمهای امید و ملی در رده های سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان، امید و بزرگسالان و پیش کسوتان.
8- تهیه و تدوین تقویم ورزشی سالانه و برنامه ای اعم از کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت.
9- معرفی و اعزام مربیان و داوران به کلاسهای توجیهی و ارتقایی که از سوی مجامع ورزشی منطقه ای، قاره ای و جهانی و المپیک برگزار می گردد.
10- ایجاد واحد اطلاعات و آمار ورزشی و طبقه بندی و نگهداری اسناد مربوط و تهیه شناسنامه جهت مربیان، داوران، ورزشکاران، قهرمانان و پیش کسوتان و سایر دست اندر کاران.
11- همکاری با واحدهای اجرایی کارشناسی، تحقیقاتی و علمی نهادها و ارگانها، وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی و وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی، افراد علاقمند و فعال در امر تربیت بدنی و ورزش.
12- تشکیل کمیته های مختلف در فدراسیون و هیأتهای ورزشی.
13- تهیه و ارایه گزارش عملکرد سالانه به سازمان تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک.
14- انتشار کتب، جزوات، نشریات آموزشی و نشر اخبار و ترجمه قوانین بین المللی.
15- فراهم نمودن زمینه های تشویق، تجلیل و قدردانی و حمایتهای مادی و معنوی از ورزشکاران، جوانان،پیش کسوتان، داوران، مربیان و دست اندر کاران از طریق اعطای تسهیلات و کمکهای بلا عوض.
16- تلاش و کوشش در جهت جذب و بهره برداری از خدمات و استعدادهای بالقوه مادی و معنوی و جذب کمک و حمایتهای مالی اقشار مختلف مردم به منظور توسعه و تعمیم رشته ورزشی مربوط.
17- تهیه و تدوین آیین نامه داخلی فدراسیون.
18- حضور مستمر و فعال در کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران و شرکت در جلسات و برنامه های کمیته مذکور.
19- انجام تحقیقات علمی ورزشی و برگزاری نمایشگاه های سالانه به منظور ارتقای کمی و کیفی رشته ورزشی مربوط در داخل و خارج از کشور.
20- تأمین بیمه حوادث ورزشی مربیان، داوران و ورزشکاران از طریق انعقاد قرار داد با شرکت های بیمه.
21- انجام فعالیتهای اقتصادی و بازرگانی با هدف تقویت بنیه مالی فدراسیون از طریق ایجاد شرکتهای بازرگانی و تولیدی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه.
ماده 4- ارکان فدراسیون:
1- مجمع عمومی
2- هیأت رییسه
3- رییس
4- بازرس
ماده 5- اعضای مجمع عمومی فدراسیون که از این پس مجمع نامیده می شود عبارتند از:
1- رییس سازمان تربیت بدنی یا یکی از معاونان وی به عنوان رییس مجمع.
2- سه نفر نماینده ورزشکاران که یک نفر آنان از میان زنان باشد.
3- یک نفر به انتخاب کانون داوران.
4- یک نفر به انتخاب کانون مربیان.
5- دو نفر به انتخاب اتحادیه باشگاهها.
6- رؤسای هیأتهای ورزشی استانها و رییس انجمن بانوان در رشته مربوط.
7- رؤسای انجمنها و هیأتهای ورزشی کارگران، نیروهای مسلح، دانش آموزان و دانشجویان که توسط وزارتخانه یا سازمان ذیربط معرفی می شوند.
8- دبیر کل کمیته ملی المپیک یا نماینده وی.
9- رییس فدراسیون.
تبصره 1- چگونگی انتخاب اعضای ردیفهای 2تا5 این ماده طبق دستورالعمل می باشد که ظرف سه ماه از سوی سازمان تربیت بدنی تهیه و ابلاغ می شود و تا زمانی که تشکلهای موضوع بند های 2تا5 تشکیل نشده اند سازمان تربیت بدنی به قایم مقامی نمایندگان مورد نظر را معرفی خواهد کرد.
تبصره2- محل استقرار دبیرخانه مجمع در فدراسیون می باشد و دبیر فدراسیون به عنوان دبیر مجمع بدون حق رأی در جلسات مجمع شرکت می کند.
تبصره 3- مجمع حد اقل سالی دو بار با دعودت رییس فدراسیون به طور عادی تشکیل می شود و با حضور دو سوم اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات مجمع با نصف به علاوه یک آرای اعضای حاضر مجمع معتبر است.
ماده 6- جلسات مجمع به طور فوق العاده با درخواست بازرس، رییس فدراسیون، رییس سازمان تربیت بدنی یا یک سوم اعضای مجمع تشکیل خواهد شد.
ماده 7- وظایف مجمع به شرح زیر است:
1- بررسی و تصویب عملکرد یک ساله فدراسیون.
2- تصویب بودجه سالانه فدراسیون.
3- بررسی اساسنامه و پیشنهاد اصلاح آن به مراجع ذی صلاح.
4- پیشنهاد رییس فدراسیون جهت صدور حکم به رییس سازمان تربیت بدنی.
5- تصویب برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت فدراسیون و تقویم ورزشی و خط مشی فدراسیون.
6- تصویب برگزاری مسابقات آسیایی و جهانی.
7- تصویب آیین نامه داخلی مجمع.
8- تصویب آیین نامه های اداری، استخدامی، مالی و معاملاتی فدراسیون با رعایت قوانین و مقررات مربوط پس از تایید سازمان تربیت بدنی.
9- انتخاب بازرس.
10- تصویب سایر آیین نامه ها و مقررات مورد نیاز فدراسیون.
11- انتخاب سایر اعضای هیأت رییسه با پیشنهاد رییس فدراسیون به استثنای اعضای موضوع بند (6) ماده(8) این اساسنامه.
12- بررسی گزارش بازرس.
ماده 8- هیأت رییسه فدراسیون مرکب از اعضای زیر می یاشد:
1- رییس.
2- نایب رییس.
3- دبیر.
4- خزانه دار.
5- یک نفر کارشناس یا خبره در رشته ورزشی مربوط.
6- چهار نفر به پیشنهاد رییس فدراسیون و تصویب رییس سازمان تربیت بدنی.
ماده 9- وظایف هیأت رییسه به شرح زیر تعیین می شود:
1- تهیه و تقدیم عملکرد سالانه فدراسیون جهت تصویب مجمع.
2- ارایه و پیشنهادات مربوط به آیین نامه، دستورالعمل و سایر قوانین و مقررات ورزشی به مجمع.
3- تهیه و تنظیم بودجه، اعتبارات، برنامه ها و تقویم های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت فدراسیون به مجمع.
4- اجرای تصمیمات و مصوبات مجمع.
5- تایید رؤسا و اعضای کمیته های مختلف فدراسیون.
6- پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع.
7- پیشنهاد عضویت فدراسیون در مجامع بین المللی ورزشی به مجمع.
8- نظارت بر اجرای مقررات و اصول ورزشی در رشته مربوط.
ماده 10- رییس فدراسیون به مدت چهار سال انتخاب می شود و انتخاب مجدد وی بلا مانع است.
تبصره 1- عزل رییس فدراسیون با پیشنهاد حداقل یک سوم اعضای مجمع امکان پذیر است.
تبصره2- تغییرات در هیأت رییسه با پیشنهاد رییس فدراسیون و تایید مجمع انجام می پذیرد.
ماده 11- وظایف رییس فدراسیون به شرح زیر تعیین می شود:
1- پیشنهاد دبیر و خزانه دار فدراسیون و معرفی آنان به مجمع.
2- انجام اقدامات لازم درجهت تهیه بودجه فدراسیون.
3- شرکت در اجلاسهای بین المللی خارج از کشور.
4- امضای احکام قهرمانان و گواهینامه های آموزش سرپرستان، مربیان، داوران، ورزشکارانی که در مسابقات ورزشی وکلاسهای آموزشی فدراسیون شرکت نموده اند.
5- امضای اسناد اداری ، مالی، اوراق بهادار، قرار دادها و نامه های اداری بر اساس اختیارات حاصله از آیین نامه ها و دستورالعملهای مصوب.
6- صدور احکام اعضای هیأت رییسه .
7- صدور احکام رؤسا و اعضای کمیته های مختلف فدراسیون پس از تصویب هیأت رییسه فدراسیون.
8- نمایندگی فدراسیون ها در سازمانها، مراجع و محاکم با حق توکیل غیر.
ماده 12- مسئولیت حسن اداره امور فدراسیون و برگزاری هر چه بهتر جلسات مجمع با رییس فدراسیون می باشد.
ماده 13- در زمان غیبت، استعفا یا برکناری رییس فدراسیون، نایب رییس عهده دار امور جاری فدراسیون خواهد بود، همچنین نایب رییس مجری دستوراتی است که از سوی رییس فدراسیون ابلاغ می گردد.
ماده 14- دبیر فدراسیون دارای وظایف زیر می باشد.
1- اجرای دستورات رییس فدراسیون.
2- تهیه صورت جلسه هیأت رییسه و مجمع و دستور جلسات آنها.
3- شرکت در جلسات کمیته ها برای هماهنگی امور مربوطه و راهنماییهای لازم.
4- نظارت بر تنظیم حسابها و ثبت آنها در بایگانی.
5- شرکت در جلسات فنی که از سوی فدراسیون جهانی یا کنفدراسیون ها تعیین می شود، با تصویب هیأت رییسه.
6- تهیه و تقدیم عملکرد سالانه و برنامه های فدراسیون به هیأت رییسه.
7- تهیه و تقدیم بودجه،اعتبارات، برنامه ها و تقویم های سالانه، میان مدت و بلند مدت فدراسیون به هیأت رییسه.
8- تهیه و تقدیم پیشنهادات مربوط به اصلاح اساسنامه، آیین نامه و دستورالعملها و قوانین و مقررات ورزشی ذیربط فدراسیون به هیأت رییسه.
9- ابلاغ تصمیمات و مصوبات هیأت رییسه.
10- معرفی رؤسا و اعضای کمیته های مختلف فدراسیون پس از تصویب هیأت رییسه.
ماده 15- در هر فدراسیون یک نفر به عنوان بازرس اصلی و یک نفر به عنوان بازرس علی البدل انتخاب می شود و عهده دار وظایف زیر می باشند:
1- اظهار نظر درباره صحت و درستی صورت دارایی و صورت حساب دوره عملکرد هیأت رییسه.
2- اظهار نظر در باره صحت اطلاعاتی که مدیران فدراسیون در اختیار مجمع گذاشته اند و در صورتی که مدیران یاد شده اطلاعاتی بر خلاف حقیقت گزارش کرده اند بازرس مکلف است مجمع را آگاه کند.
3- بازرس می تواند در هر موقع، هر گونه رسیدگی و بازرسی لازم را انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط به فدراسیون را مطالبه کرده و مورد رسیدگی قرار دهد؛ لکن اقدامات بازرس نباید باعث توقف در روند اجرای امور فدراسیون باشد.
4- بازرس می تواند به مسئولیت خود در انجام وظایفی که بر عهده دارد از نظر کارشناسان استفاده کند مشروط به آنکه آنها را قبلاً به فدراسیون  معرفی کرده باشد. این کارشناسان در مواردی که بازرس تعیین می کند همانند خود بازرس حق هر گونه تحقیق و رسیدگی را دارند.
5- بازرس باید هر گونه تخلف یا تقصیری که از ناحیه رییس یا هیأت رییسه در امور فدراسیون مشاهده می کند دراولین جلسه مطرح کند در صورتی که ضمن انجام مأموریت خود از وقوع جرمی مطلع شود باید به مراجع قضایی صلاحیتدار اعلام نموده و جریان را به اولین جلسه مجمع گزارش دهد.
ماده 16- به منظور انجام وظایف فدراسیون ها در استانها، شهرستانها و بخشها، هیأتهایی به نام هیأت ورزشی استان، شهرستان و بخش تشکیل می گردد. طرز تشکیل و شرح وظایف  هیأتهای ورزشی به موجب آیین نامه ای که توسط سازمان تربیت بدنی ظرف سه ماه تهیه و ابلاغ می شود انجام می گردد.
تبصره 1- هیأتهای ورزشی موضوع این ماده از نظر مسائل اداری، معاملاتی، فرهنگی ورزشی و غیره تابع مقررات مورد عمل در فدراسیون هستند.
تبصره 2- در ترکیب هیاتها نماینده ورزشکاران، کانون داوران،کانون مربیان و اتحادیه باشگاهها حضور خواهند داشت و سازمان تربیت بدنی در تدوین آیین نامه موضوع این ماده به گونه ای عمل خواهد کرد که غیر دولتی بودن فدراسیون حفظ شود.
ماده 17- در هر فدراسیون به منظور استفاده از تجارب، تخصص و استعداد های قهرمانان،مربیان،داوران و سایر دست اندر کاران و با هدف اجرای دقیق مقررات و اصول آماتوریزم و قوانین و مقررات بین المللی و بررسی راه کارهای توسعه و گسترش رشته ورزشی مربوط کمیته هایی از قبیل کمیته فرهنگی، کمیته اجرایی، کمیته های اداری و مالی، کمیته تحقیقات و آموزش، کمیته برنامه ریزی، کمیته داوران و مربیان، کمیته رفاه و تعاون، کمیته فعالیت و سرمایه گذاری در امور بازرگانی و کمیته روابط بین المللی تشکیل می گردد. طرز تشکیل، وظایف فعالیت، مسایل اداری، معاملاتی، فرهنگی، ورزشی و سایر موارد ذیربط با کمیته ها به موجب آیین نامه ای می باشد که توسط رییس فدراسیون تهیه و پس از تأیید هیأت رییسه به تصویب مجمع فدراسیون می رسد.
فصل سوم: سایر مقررات
ماده 18- بودجه فدراسیون از منافع زیر تأمین می شود:
1- کمکهای مالی سازمان تربیت بدنی.
2- کمکهای مالی مجامعی مانند کمیته ملی المپیک، کنفدراسیون آسیایی، فدراسیون جهانی.
3- کمکهای مالی اشخاص حقیقی و حقوقی شامل دستگاههای دولتی و وابسته به دولت، مؤسسات عمومی غیر دولتی، مراکز نظامی و انتظامی، شهرداریها، اصناف و بازاریان و سایر اقشار مردم.
4- عواید حاصل از فروش بلیط مسابقات و برنامه های ورزشی.
5- عواید حاصل از فروش کتب، جزوات، عکسها، اسلایدها، فیلمها، مقالات و نشریات ورزشی.
6- عواید حاصل از ساخت، تولید توزیع و فروش لوازم و وسایل ورزشی.
7- عواید حاصل از اجاره اماکن ورزشی متعلق به فدراسیون.
8- عواید حاصل از دریافت حق عضویت سالانه باشگاهها و تیمهای ورزشی.
9- عواید حاصل از دریافت حق اعتراض باشگاهها و تیمهای ورزشی.
10- اخذ وام از موسسات اعتباری و سیستم بانکی کشور.
11- عواید حاصل از انجام فعالیتهای بازرگانی، تجارتی و خدماتی.
12- عواید حاصل از حقوق ورزشی مانند حق پخش تلویزیونی
ماده 19- فدراسیون مکلف است کمکهای مالی مورد نیاز سال آتی خود را حداکثر تا پایان شهریور ماه هر سال و با توجه به سیاستهای بودجه مصوب رییس سازمان تربیت بدنی تهیه و به دفتر امور مشترک فدراسیون ها ارایه نماید تا در قالب بودجه سالانه منظور گردد.
ماده 20- فدراسیون مکلف است کلیه اعتبارات خود را به موجب آیین نامه مالی، معاملاتی خود که ظرف سه ماه توسط سازمان تربیت بدنی تهیه و ابلاغ می گردد، هزینه نماید.
ماده 21- فدراسیون مکلف است کلیه قوانین، آیین نامه ها و مقررات مربوط به نهاد ها یا موسسات عمومی غیر دولتی را مراعات و اجرا نمایند.
ماده22- کلیه قرار دادها، اسناد و اوراق بهادار باید توسط رییس فدراسیون یا نایب رییس و خزانه دار امضا و ممهور به مهر فدراسیون باشد.
ماده 23- فدراسیون موظف است وضعیت فعلی خود را ظرف شش ماه با این اساسنامه تطبیق دهد.
 
حسن حبیبی
معاون اول رییس جمهور
 

 

 ابزار 
نسخه چاپی
نقشه سایت نقشه سایت
ارسال به دوستان ارسال به دوستان
انتقادات و پیشنهادات انتقادات و پیشنهادات
افزودن به آدرس های برگزیده افزودن به آدرس های برگزیده

طراحی سایت و پورتال، هاست و سرور اختصاصی - رادکام